آخرین اخبار

گروه کوهنوردی دانشگاه ارومیه روز جمعه 17 خردادماه به ارتفاعات دالامپر و دریاچه مامشیخ واقع در این ارتفاعات صعود کردند. 

بسیاری از این مناطق به علت ارتفاع ۳۵۰۰ متری از سطح دریا هنوز پوشیده از برف بوده و با داشتن آبگیرها، نهارها و چشمه های جاری متعدد هوایی خنک و دلپذیر دارد.

قله دالامپر در جنوب غربی ارومیه و  محل تلاقی مرز سه کشور ایران، ترکیه و عراق است.