آخرین اخبار

محدودیت­های قابل اجرا در پردیس نازلو به علت برگزاری کنکور کارشناسی ارشد در تاریخ های 23 و 24 خرداد ماه سالجاری به شرح زیر اعلام می گردد.