آخرین اخبار

طی احکام جداگانه‌ای از سوی دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، 8 عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه به عنوان عضو کارگروه های تخصصی منصوب شدند .

در متن این احکام آمده است: در اجرای مواد ۶، ۸، ۱۰ آیین نامه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و با توجه به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکپارچگی کارگروه‌های تخصصی و همچنین با عنایت به پایان یافتن مراحل انتخاب اعضای این کارگروه‌ها، بدینوسیله جنابعالی را که از آرای لازم برای حضور در عرصه تصمیم سازی، مشاوره در سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه تخصصی برخوردار شده اید، به موجب این حکم، برای مدت ۲ سال به عضویت کارگروه تخصصی منصوب می‌کنم.

 آنچه که در دوره جدید مورد تاکید است، تعامل و هماهنگی تصمیمات در حوزه آموزش، شناسایی و رصد تحولات علم و فناوری، کمک به ارتقا وتوسعه پژوهش‌های کاربردی و تقاضا محور، استفاده از ظرفیت نهادهای غیر دولتی به ویژه انجمن‌های علمی، بومی سازی علوم و رشته‌ها بر حسب نیاز جامعه، تنوع بخشی به مدارج تحصیلی منطبق با استانداردهای جهانی و افزایش سطح مهارت دانش آموختگان است.

 امید است با استعانت از خداوند متعال، بهره گیری از تمامی توان و شایستگی‌های حرفه ای خود و تعامل و هم اندیشی با صاحب نظران و اعضای کارگروه در اعتلای کیفیت آموزش عالی کشور موفق باشید.

 بر همین اساس، طی این احکام دکتر بهرام دلیرنقده عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی در کارگروه  علوم درمانگاهی، دکتر میرحسن رسولی صدقیانی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی در کارگروه تخصصی خاک شناسی، دکتر اسماعیل آین عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی در کارگروه علوم درمانگاهی، دکتر رسول پیرمحمدی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی در کارگروه علوم دامی، دکتر مرتضی بهرام عضو هیئت علمی دانشکده شیمی در کارگروه تخصصی شیمی،دکتر  محسن اسمعیلی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی در کارگروه تخصصی صنایع غذایی، دکتر حسین تاجیک عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی در کارگروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دکتر خانم ثریا نائم عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی در کارگروه پاتوبیولوژی دامپزشکی و دکتر علی محمد نیکبخت عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی در کارگروه تخصصی ماشین های کشاورزی  منصوب شده اند.