آخرین اخبار

اطلاعیه نشست دگر اندیشی ویژه اعضای هیئت علمی

نشست دگر اندیشی سلفی نگری در مورد زیارت قبور و تبرک ویژه اعضای محترم هیات علمی

زمان : روز چهارشنبه مورخ 98/3/22 از ساعت 19 لغایت 20/30

مکان : سالن طبقه اول پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

 

دفتر هم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه