آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئییس دانشگاه ارومیه طی حکمی دکتر حسن مهدوی کیا را به سمت سرپرست مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب منصوب کرد.

در قسمتی از این حکم آمده است: «از جنابعالی انتظار می رود با سرلوحه قراردادن برنامه راهبردی دانشگاه و با برنامه ریزی و حسن هدایتی که خواهید داشت ضمن توسعه فعالیتهای علمی و برقراری ارتباط هرچه بیشتر با صنعت، افزایش توانایی حرفه­ای و مهارت فارغ التحصیلان آن مرکز را فراهم سازید.»

دکتر حسن مهدوی کیا عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب پیش از این معاون آموزشی این مرکز بود که با حکم رئیس دانشگاه، جایگزین دکتر کبیری ریاست سابق مرکز آموزش عالی شهید مباندواب شد. 

دکتر حسن مهدوی کیا، سرپرست جدید  مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب