آخرین اخبار

رئیس انجمن آبخیزداری در این دیدار ضمن تشکر از هیئت رئیسه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه به منظور حمایت های لجستیکی و نرم افزاری از چهاردهمین همایش علوم و مهندسی آبخیزداری ایران گفت: تا کنون 310 مقاله به این همایش ارسال شده است که این آمار در همایش های دیگر سابقه نداشته که خود نشان دهنده اطلاع رسانی قوی این دوره از همایش توسط دبیر اجرایی و علمی آن است.

دکتر دلیر نقده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه نیز در این دیدار ضمن تشکر از سیاست انجمن آبخیزداری مبنی بر تمرکز زدایی از مرکز و برگزاری همایش ها در شهرستانها گفت: این همایش ها فرصت مغتنمی برای دانشگاه ارومیه است که باعث کشف استعداد های علمی در دانشگاه می شود امیدوارم سایر انجمن ها نیز همین سیاست را دنبال کنند.

دکتر دلیرنقده ادامه داد: با وجود محدودیت ها تمام امکانات را در اختیار همایش قرار داده ایم تا به نحو احسنت برگزار شود و امیدوارم نتایج این همایش ها قابل استفاده برای جامعه علمی کشور باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه بیان کرد: این همایش ها نه تنها برای حل بحران باید راه حل ارائه کنند بلک باید آینده را نیز پیش بینی کنند.

دکتر عبقری دبیر علمی این همایش نیز ضمن اشاره به این نکته که بحران دریاچه ارومیه محور اصلی این همایش است ، در این جلسه گفت: با شروع فعالیت رسمی همایش از بهمن ماه سال 1397 تا کنون 310 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این تعداد داوری 197 مقاله توسط 75 داور به اتمام رسیده است.

دکتر نظر نژاد دبیر اجرایی این همایش هم گفت: هدف ما برگزاری کیفی این همایش هست که تا کنون از حمایت های هیئت رئیسه برخوردار بودیم. ما سعی داریم این همایش بیشتر کاربردی بوده و به همین جهت سه نشست تخصصی با حضور کسانی که در این حوزه طرح هایی را به صورت کاربردی اجرا کرده اند، برگزار خواهیم کرد.

انجمن آبخیزداری با فعالیت جمعی اعضاء داوطلب خود، در شناساندن و تبیین ضرورت حفاظت خاک و آب و آبخیزداری به عموم، و رفع موانع و مشکلات موجود در مدیریت این ودیعه های الهی تلاش می نماید، تا با تغییر نگرشهای حاکم بر مدیریت این منابع، امکان بهره برداری از آنها با توجه به اصل پایداری فراهم گردد. بدیهی است در اینصورت وضعیت عمومی زندگی آبخیزنشینان بهبود یافته، محیط طبیعی گستره ایران زمین برای نسلهای آتی حفظ خواهد شد.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:27  این هفته:55196  این ماه:199008  امسال:1629476