آخرین اخبار

گروهی از دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ورودی سال 1392 با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  در آستانه ی فارغ التحصیلی خود با برگزاری مراسمی ضمن دیدار صمیمی با اساتید این دانشکده، فارغ التحصیلی خود را جشن گرفتند.

پروفسور صراف زاده از اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی در این مراسم ضمن تبریک به دانشجویان به جهت فارغ التحصیلی، عزت نفس، اعتماد به نفس و عشق به کار را عناصر مهم برای رسیدن به اهداف زندگی، علمی و کاری دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل دانست .

اهدای لوح و تندیس به دانشجویان، پخش کلیپ و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ادامه بخش این مراسم بود.