آخرین اخبار

با حکم دکتر دلیرنقده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه، دکتر عادل حسین پور عضو هیئت علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه به مدت 2 سال به سمت «مسئول مرکز آزمون ماشین‌ها و سامانه‌های کشاورزی» واحد همکار مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور در دانشگاه ارومیه منصوب شدند.

در قسمتی از این حکم آمده است:« استفاده بهینه از امکانات مرکز در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه، گسترش تعـامل با واحـدهـاي صنعتـي و توليـدي، نظارت بر حُسن اجراي پروژه­هاي آزمـون، ارتباط تنگاتنـگ و سازنده با مديريت کارآفرینی، ارتباط با صنعت و مديريت انتقال فناوري دانشگاه، تلاش هر چه بیشتر برای درآمدزایی و ارایه مستمر گزارش به معـاونت پژوهش و فناوری دانشـگاه و مركـز توسعه مكانيزاسيون كشور از جمله انتظارات از آن برادر محترم مي­باشد.»

پیش از این نیز دکتر رستم پور عهده دار این مسئولیت بود.

این مرکز علمی- تجاری در رابطه با آزمون و ارزیابی ماشین آلات و سامانه های مربوط به بخش کشاورزی است که شامل استانداردهای اجباری، عملکردهای ماشین ها، ایمنی و قابلیت های مورد نظر سازندگان  بوده و از آذرماه سال 1393 فعالیت خود را در دانشگاه ارومیه آغاز کرده است.

دکتر عادل حسین پور مسئول مرکز آزمون ماشین‌ها و سامانه‌های کشاورزی

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8012  این هفته:60433  این ماه:205522  امسال:1633175