آخرین اخبار

با حکم دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه، دکتر اصغر زمانی مدیر گروه نانو فناوری عهده دار مسئولیت های مرتبط با ریاست پژوهشکده نانو فناوری این دانشگاه و جایگزین دکتر اسماعیل حبیبی ریاست پیشین این پژوهشکده شدند.

 پژوهشکده نانوفناوری فعالیت خود را در رشته­ های نانو شیمی و نانو فیزیک انجام می دهد  و از جمله آزمایشگاه های موجود در پژوهشکده نانوفناوری می­توان به آزمایشگاه های شیمی آلی، شیمی تجزیه، آنالیز حرارتی، الکتروشیمی، سنتز و نانوالکترونیک که مجهز به دستگاه­های TGA، DSC، BETو سیستمهای  الکتروشیمیایی  AUTOLAB وPALMSENSE اشاره کرد.

دکتر اصغر زمانی، 

عهده دار مسئولیت های مرتبط با ریاست پژوهشکده نانو فناوری دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:65  این هفته:55234  این ماه:199046  امسال:1629514