آخرین اخبار

مقالات مستخرج از پایان نامه دکتری عمومی خانم ها «هدیه قاسمیان» و «رویا حداد» دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه که به تریتب در مجلات معتبر حوزه دامپزشکی به نام های Reproduction in Domestic Animals وSmall Ruminant Research (ISI و نمایه شده در WOS) به چاپ رسیده است، در معتبرترین Textbook (کتاب مرجع) حوزه تولید مثل دامپزشکی دنیا به نام Veterinary Reproduction and Obstetrics (معروف به کتاب آرتور) ویرایش سال 2019 مورد استناد قرار گرفته است.

موضوع مقالات مذکور در زمینه نگهداری اسپرم قوچ در دمای یخچال بوده و تحت هدایت دکتر محسن اسلامی و دکتر الهام زاده هاشم از اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی انجام شده است.

این  مقالات با Affiliation (وابستگی سازمانی) دانشگاه ارومیه به چاپ رسیده و مورد استناد کتاب بسیار معتبر آرتور قرار گرفته است.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:47  این هفته:55216  این ماه:199028  امسال:1629496