آخرین اخبار

محدودیت­های قابل اجرا در پردیس نازلو به علت برگزاری کنکور سراسری در تاریخ های 13و 14 تیرماه سالجاری به شرح زیر اعلام می گردد.