آخرین اخبار

گروهی از دانشجویان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه ورودی سال 1394 با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  در آستانه ی فارغ التحصیلی خود با برگزاری مراسمی ضمن دیدار صمیمی با اساتید این دانشکده، فارغ التحصیلی خود را جشن گرفتند.

دکتر سید عامری رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه در این مراسم که با حضور دانشجویان و خانواده های آنها در سالن شهید چمران برگزار شد، گفت: فارغ التحصیلی پایان کار نیست بلکه پایه ای برای رسیدن به مراحل بعد زندگی است. شما نمایندگان این دانشکده و دانشگاه در جامعه خواهید بود و باید با نشان دادن ارزش ها و توامندی های خود سفیران خوب و مطمئنی از سوی دانشگاه در جامعه باشید . 

برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی، گفتگو با اعضای هیئت علمی، پخش کلیپ و اهدای جوایز از جمله بخش های مختلف این مراسم بود.