آخرین اخبار

در جلسه مشترک هیئت رئیسه دانشگاه ارومیه با مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی مطرح شد: احیا حصار بیرونی پردیس شهر دانشگاه ارومیه بر اساس هویت تاریخی مجموعه  در جلسه مشترک دیگری  با حضور اعضای کمیته فنی و نظارتی دانشگاه و دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی مطرح شود و بعد از اخذ تصمیمات لازمه، جهت تصویب نهایی و ورود به فاز اجرایی به شورای فنی سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ارسال شود. 

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در این جلسه ضمن تشکر از اداره کل میراث فرهنگی به جهت اقداماتی که در جهت احیای بافت تاریخی مجموعه پردیس نازلو انجام داده اند گفت: امیدواریم ساختمان علوم که در این مجموعه در حال ترمیم است به زودی افتتاح شده و تبدیل به محلی برای استقرار مراکز نوآوری و فناوری شود. 

دکتر حب نقی خطاب به مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: شما می توانید از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر و همچنین اساتید گروه عمران دانشگاه ارومیه در جهت مشاوره های علمی و فنی عملیات های عمرانی و ترمیم آثار تاریخی بهره مند شوید. 

جباری مدیر کل میراث فرهنگی نیز ضمن تشکر از دانشگاه ارومیه به جهت همکاری های همه جانبه در جهت انجام عملیات های ترمیم آثار تاریخی مجموعه پردیس شهر بیان کرد: آنجا ذخیره تاریخی شهر است و برای ما اصالت تاریخی آن بناها به دلیل اینکه کل مجموعه پردیس شهر دانشگاه ارومیه به عنوان آثار ملی ثبت شده  دارای اهمیت است و باید در جهت حفظ آن نهایت تلاش را بکنیم و این امانت را به آیندگان به درستی تحویل دهیم. آن مجموعه با حفظ کارایی علمی خود می تواند در جهت توسعه گردشگری هم تاثیر داشته و این خود یک ظرفیت برای ارتقای شاخص های اقتصادی گردشگری استان است.