آخرین اخبار

دکتر یونسعلی علیجو معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه ارومیه در دومین جلسه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان گفت: در سالهای گذشته عدالت در صرف هزینه های فرهنگی و اجتماعی رعایت نمی شد و هزینه ها صرفاً به قشر دانشجویی هزینه می شد که از سال گذشته با تمهیداتی که اندیشیده شد مقرر گردید برای قشر کارکنان (هیات علمی و غیرهیات علمی) و خانواده های آنها نیز برنامه های هدفمندی پیش بینی و اجرا گردد.

وی، همکاری با موسسات خارج از دانشگاه، ساماندهی تشکلهای دانشجویی (ازجمله انجمنهای علمی، کانونهای اجتماعی و هنری) و در کنار آن تاسیس کانون های جدید (از جمله کانون آذربایجان)، تشکیل کمیته عفاف و حجاب در دانشکده ها را از جمله اقدامات مهم حوزه فرهنگی و اجتماعی در سال اخیر برشمرد.

دکتر علیجو بیان کرد: 10 برنامه عملیاتی براساس اصول چهارگانه فرهنگی و اجتماعی مصوب هیات امنای دانشگاه ارومیه پیش بینی شده بود که بار بخش خوابگاهی در بین برنامه ها از همه سنگین تر است.

اهمیت  شناخت نیاز مخاطب در برنامه ریزی و اجرای برنامه های تاثیرگذار فرهنگی 

حجت الاسلام و المسلمین جباری نیز در این جلسه گفت: آسیب شناسی برنامه های اجرا شده و نیازسنجی فرهنگی دو طرح جامع معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است که از سال گذشته به صورت جدّی پیگیر اجرای آنها بوده ایم.

دکتر آقاپور، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان نیز به بهبود وضعیت عفاف و حجاب به عنوان یکی از موضوعات مهم و مبتلابه دانشگاهی اشاره و خاطر نشان کرد: در جلسات این شورا موضوعات مبتلابه تک تک طرح و حاضرین با به اشتراک گذاشتن شرایط دانشگاه تحت پوشش خود و تجارب سابق در آن مورد خاص، به ارائه راهکار یا راهکارهای سازنده بپردازند.

دکتر آقاپور گفت: یک تصمیم و راهکار در مباحث فرهنگی برای تمامی دانشگاه ها قابل اجرا نیست، بلکه بایستی راهکار انعطاف پذیر به تناسب شرایط هر دانشگاه در تصمیم گیریها ملاک عمل قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی، نماینده دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری استان با اعلام اینکه ناهماهنگی بین دانشگاه ها تاثیر  برنامه های فرهنگی را خنثی می کند، هماهنگی در اجرای برنامه های دانشگاهی را بسیار مهم عنوان نمود.

تدوین برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی، سوق دادن برنامه های فرهنگی به سمت محتوامحوری، ساماندهی آیتم پذیرایی در برنامه ها، هماهنگی در اجرای یکپارچه برنامه های مشترک در دانشگاه های استان، حضور نمایندگان دانشگاه های استان در شورای عالی فرهنگ عمومی استان، تاکید بر اجرای آئین نامه پوشش در دانشگاه ها از جمله مباحث طرح شده در این شورا بود که توسط حاضرین مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان نیز بررسی راهکارهای عملی برای تقویت نشاط در دانشگاه ها به عنوان دستور جلسه آتی شورا تعیین شد.

 

دکتر یونسعلی علیجو، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه

حجت الاسلام و المسلمین کریم جباری، مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه