آخرین اخبار

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

دانشگاه ارومیه در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی خرید کلیه مواد اولیه غذایی و دسر و سایر اقلام مرتبط با مواد غذایی برای سلف های دانشجویی دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه - پخت  و توزیع غذا در سلف های دانشجویی را به صورت جداگانه و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل برگزار نماید.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4015  این هفته:36246  این ماه:138510  امسال:1389966