آخرین اخبار

مسابقات ورزشی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های منطقه سه کشور به میزبانی دانشگاه های ارومیه و تبریز جهت کسب سهمیه المپیاد ۹۹ برگزار شد و تیم های دانشجویی دانشگاه ارومیه نائب قهرمان این مسابقات شدند . 

مسابقات دانشجویی دختران به میزبانی دانشگاه ارومیه در رشته های هندبال، والیبال، بسکتبال و تیراندازی با شرکت هفت تیم از دانشگاه های ارومیه، تبریز، شهید مدنی آذربایچان، محقق اردبیلی، زنجان، بناب و آموزش و فناوری تبریز برگزار شد.

در این مسابقات تیم های دانشجویی دختر دانشگاه ارومیه در رشته بستکبال، والیبال و مجموع تیمی تفنگ و تپانچه  نائب قهرمان مسابقات شدند. 

مسابقات دانشجویی پسران نیز به میزبانی دانشگاه تبریز در رشته های هندبال، فوتسال، والبیال و بسکتبال با شرکت 18 تیم  از دانشگاه های منطقه 3 کشور برگزار شد. 

در این مسابقات تیم های دانشجویی پسر دانشگاه ارومیه در رشته های والیبال و فوتسال نائب قهرمان و در رشته هندبال مقام سوم را کسب کردند.