آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در جلسه شورای این دانشگاه که با حضور هیئت رئیسه و اعضای این شورا در محل ساختمان مرکزی تشکیل شد، گفت: در دانشگاه باید شرایط تحریم را با صرفه جویی، خلاقیت، در آمدزایی و مصرف بهینه  به فرصت تبدیل کنیم.

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در این جلسه ضمن اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور در جلسه اخیر وی با روسای دانشگاه های سراسری گفت: دکتر جهانگیری در این جلسه بیان داشتند که در سال 1398 دانشگاه ها و دستتگاه های اجرایی فقط بر روی 60 درصد بودجه خود تکیه کنند و دستگاه ها موظف هستند که فصل یک خود را کامل پرداخت کرده و در سایر فصول صرفه جویی کنند.

رئیس دانشگاه ارومیه افزود: با توجه به سخنان معاون اول رئیس جمهور این امر در دانشگاه ها بسیار سخت تر است، چون کم کردن بودجه هر یک از بخش های دانشگاه باعث ضربه به آموزش  و پژوهش دانشگاه که ماهیت اصلی دانشگاه است، خواهد بود . به همین دلیل همه ما دانشگاهیان  باید کمک و یاری کنیم تا از این برهه که بودجه و اعتبار مالی دانشگاه کم شده است با خلاقیت و ابتکارات جدید به طور مناسب گذر کنیم تا ضربه به ماهیت اصلی دانشگاه نخورد .

در ادامه جلسه اعضای شورای دانشگاه هر یک پیشنهادات و راه کارهای خود را در خصوص بسته مصوب هیئت رئیسه مطرح و تصمیم گیری در مورد آن را به جلسه بعد موکول شد.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:6882  این هفته:59135  این ماه:204500  امسال:1628602