آخرین اخبار

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه (آقایان) تمامی مقاطع تحصیلی می رساند:

طبق آخرین اخطار سازمان وظیفه عمومی ناجا، دانشجویانی که فاقد معافیت تحصیلی می باشند صرفاً تا پایان وقت اداری 1398/06/13 فرصت دارند جهت دریافت فرم معافیت تحصیلی به معاونت آموزشی اداره ثبت نام (مقاطع کاردانی کارشناسی دکترای عمومی ) و اداره تحصیلات تکمیلی (مقاطع ارشد و دکتری) مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام تا تاریخ فوق الذکر، هر گونه عواقب قانونی ناشی از آن به عهده شخص دانشجو بوده و دانشگاه ارومیه هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

                      معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه