آخرین اخبار

اولین همایش مشاوره انتخاب رشته و کارگاه های تخصصی آشنایی با رشته ها و دانشگاه ها

با حضور رتبه های برتر کنکور سالهای قبل/ کاملا رایگان

زمان: ۱۷ مرداد ساعت ۸:۳۰ صبح
مکان: پردیس بین المللی دانشگاه ارومیه