آخرین اخبار

رئیس دانشگاه ارومیه در دیدار با مدیران گروه های آموزشی و روسای دانشکده های این دانشگاه گفت: با توجه به کسری 36 میلیاردی بودجه امسال دانشگاه، ثروت مبتني بر دانش، صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع سه محور اصلي فعاليت دانشگاه براي عبور از برهه كنوني است.

 دکتر حب نقی در ادامه با اشاره به بسته مصوب هیئت رئیسه برای رفع این کسری بودجه  بیان کرد: باید با این شرایط خودمان را تطبیق دهیم و  برای رفع این کسری بودجه ما همه دانشگاهیان همیاری و اقدام کنیم .

وی با اشاره به تجمیع مدیریت چند دانشکده در دانشگاه ارومیه ادامه داد: امیدواریم علاوه بر اینکه به حال اول برگردیم از این کسری بودجه به عنوان یک فرصت استفاده  کرده و با انجام فعالیت های  درآمدزا از علم و گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه، وابستگی خودمان را از بودجه نفت برهانیم.

وی افزود: تابلو های دانشکدهها را به امید بازگشت به حالت اول علی رغم تجمیع مدیریت آنها تغییر ندادیم.

در ادامه جلسه اعضای هیئت رئیسه و مدیران گروه های آموزشی و روسای دانشکده ها هر یک نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در مورد صرفه جویی و درآمدزایی بهینه در دانشگاه از محل ارتباط دانشگاه با صنعت بیان کردند.