آخرین اخبار

با حکم دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه مدیران جدید گروه های پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه این دانشگاه منتصب شدند. 

بنا بر این احکام دکتر دکتر جواد بهمنش به عنوان مدیر گروه آب پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و دکتر حسین رضایی به عنوان مدیر ستاد پایش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه منصوب شدند.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:7848  این هفته:60269  این ماه:205358  امسال:1633011