آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه روز یک شنبه 13 مرداد ماه جهت بازدید از مراحل کارآموزی دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در مزارع آموزشی تحقیقیاتی این دانشکده حضور یافته و مراحل گذر فعالیت های آموزشی دانشجویان از کاغذ به خاک را بازدید نمود. 

آفتابگردان، بادرنجبو، چغندر، صیفی جات، گیاهان دارویی از جمله گیاهانی بودند که دانشجویان رشته های کشاورزی در این مزارع زیر نظر اساتید خود کاشته و تا محصول آوری آنها تمامی مراحل را طبق آموخته های خود به صورت عملی انجام می دهند. 

به گفته دکتر صمدی رئییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی این اقدام باعث یادگیری مستقیم و علمی دانشجویان بعد از دنیا کاغذ و تئوری ها می شود. 

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3324  این هفته:42113  این ماه:188693  امسال:1546291