آخرین اخبار

 دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دومین نشست معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاه های منطقه 3 کشور روز سه شنبه 15 مرداد به میزبانی دانشگاه ارومیه گفت: در رفع چالش های فرهنگی دانشگاه ها از بروز تقابل های ناخواسته جلوگیری شود و دانشجویان می توانند مطالبات خود از تریبون دانشگاه مطرح کنند.

دکتر غفاری با تاکید بر اینکه نباید مسائل فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه به چالش های امنیتی و سیاسی تبدیل شود، تصریح کرد: در حل چالش های فرهنگی دانشگاه ها و رفع گسست بین نسلی که در حوزه فرهنگی بین جوانان و نسل های گذشته نظیر عفاف و حجاب رخ داده است، باید با اقدامات فرهنگی متناسب، به موقع و موثر از بروز تقابل های ناخواسته و تشکیل جنبش های اعتراضی جلوگیری کرد.

وی  با اشاره به نزدیکی ایام انتخابات بر لزوم مدیریت فضای دانشگاه ها در ایام پیشرو تاکید کرد و گفت: دانشجویان می توانند در فضایی به دور از تشنج و سیاست زدگی به طرح مطالبات و خواسته های خود از تریبون دانشگاه کنند و مجموعه وزارت علوم نیز همراهی لازم با دانشجویان در این زمینه خواهد داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم قرن 21 را عصر تغییر و تحول عنوان و خاطرنشان کرد: دانشگاه  های کشور نیز باید در یک سیر تحولی به سمت دانشگاه های نسل چهارم حرکت کنند.

وی ادامه داد: در دانشگاه های نسل سوم و چهارم اثر گذاری فرهنگی و اجتماعی فعالیت های دانشگاه در جامعه نقشی به مراتب پر رنگ تر از جنبه آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها دارد.

دکتر غفاری با تاکید بر لزوم همگام سازی برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها متناسب با تحولات جامعه، اظهار کرد: سیاست گذاران، تصمیم گیران و مدیران فرهنگی اجتماعی دانشگاه ها باید در تدوین برنامه های خود نیازهای اساسی جامعه و تحولات آن را مد نظر قرار دهند.

وی افزود: در عصر کنونی نظام ایده ها، رجحان ها و تغییر در سبک زندگی افراد جامعه است که این امر کار فعالان فرهنگی در دانشگاه ها را در ارائه فعالیت ها و طرح های فرهنگی موثر و مناسب سخت تر کرده است.

دکتر غفاری عنوان کرد: در مقطعی که تغییر و تحولات در جامعه و دانشگاه سرعت بیشتری دارد احتمال غافلگیری نیز بیشتر است و لذا مدیران دانشگاهی باید با همراه سازی خود با تحولات جامعه و دانشگاه از اتخاذ تصمیمات منسوخی که در مقطع فعلی پاسخگوی نیاز های دانشگاه نیست خودداری کنند و نسبت به همترازی و هم افق سازی نگاه و افکار نسل های مختلف در دانشگاه برنامه جامعی داشته باشند.

دکتر رحیم حب نقی، رئیس دانشگاه ارومیه نیز در ادامه این نشست، دانشگاه را پایگاه شکل گیری شخصیت حرفه ای و اجتماعی افراد جامعه توصیف و خاطرنشان کرد: دانشگاه ها در حوزه رفع چالش های خود و جامعه به ویژه در حوزه فرهنگ دینی باید با برنامه ریز اصولی در این زمینه بیشتر تلاش کنند.

در ادامه جلسه هر یک از معاونین و مدیران فرهنگی اجتماعی دانشگاه های منطقه 3 کشور که در این نشست حضور داشتند دیگاه ها و نظرات خود را بیان نمودند. 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4889  این هفته:43678  این ماه:190258  امسال:1547856