آخرین اخبار

دکتر نظر پور معاون اداری مالی و توسعه منابع و  دکتر رستگاری مدیر کل برنامه بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری  در حاشیه نشست منطقه ای معاونین اداری مالی دانشگاه های منطقه 3 کشور از پروژه های عمرانی دانشگاه ارومیه بازدید کردند. 

محوطه پردیس شهر، پروژه مقاوم سازی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر و نیروگاه خورشیدی دانشگاه ارومیه از جمله مواردی بودند که مورد بازدید این هیئت عالی رتبه وزارتی قرار گرفت. 

گزارش تصویری این بازدید را در زیر مشاهده نمایید.