آخرین اخبار

دکتر بهبود مشعوفی رئیس پژوهشکده میکروالکترونیک دانشگاه ارومیه از تجهیز، تکمیل و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی MEMS خبر داد.

 دکتر مشعوفی در این مورد گفت: با تلاش و پیگیری پژوهشگران پژوهشکده میکروالکترونیک و دکتر سعید افرنگ مسئول راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی MEMS  و با حمایت های رئیس محترم ، معاون محترم برنامه، بودجه و امور مالی و معاون محترم پژوهشی دانشگاه ارومیه ، آزمایشگاه تحقیقاتی MEMS تجهیز، تکمیل و راه اندازی گردید.

رئیس پژوهشکده میکروالکترونیک ادامه داد: آزمایشگاه مذکور جزء آزمایشگاههای معتبر و مرجع در حوزهMEMS در سطح دانشگاهها و صنایع  کشور بوده و دارای تجهیزات High tech میباشد.

وی افزود: از امکانات این آزمایشگاه میتوان برای ساخت طیف وسیعی از قطعات، شامل انواع سنسورها و محرکه ها با استفاده از تکنولوژی MEMS برای کاربردهای دفاعی و صنعت خودرو استفاده کرد.

همچنین آزمایشگاه فوق به شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) متصل بوده و تمامی محققین حوزه MEMS در  سطح کشور میتوانند از امکانات این آزمایشگاه استفاده نمایند.