آخرین اخبار

مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه با همکاری دانشکده علوم پایه و شیمی برگزار می کند:

کارگاه بین المللی یک روزه در مورد نقاط کوانتومی

کارگاه شامل 4 workshop :

1- سنتز نقاط کوانتومی برای کاربردهای پزشکی؛

2- کاربرد نقاط کوانتومی در optoelectronic ؛

3- ساخت میکرو-نانو نقاط کوانتومی؛

4- شبیه سازی افزارهای نقاط کوانتومی.

 

برای هر یک از workshopها به شرکت کنندگان گواهی جداگانه صادر خواهد شد.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2606  این هفته:41101  این ماه:188048  امسال:1538504