آخرین اخبار

اطلاعیه  تعیین اجاره بهای سراهای دانشجویی غیردولتی(خوابگاههای خودگردان)

بدینوسیله درخصوص تعیین اجاره بهای سراهای دانشجویی غیردولتی(خوابگاههای خودگردان) دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 99-98 موارد و نکات ذیل قابل توجه می باشد:

1- قیمت گذاری سراهای دانشجویی غیردولتی درکمیته ای تحت عنوان کمیته قیمت گذاری سراهای غیردولتی متشکل از نمایندگان دانشگاه مرکز استان در دانشگاه ارومیه معاون محترم دانشجویی، مدیر محترم دانشجویی، رییس اداره امورخوابگاهها و کارشناسان اداره، نماینده فرمانداری، نماینده اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و نمایندگان سراهای غیردولتی ، هر سال در تابستان برای سال تحصیلی بعدی تعیین و به همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ می گردد.

2- افزایش قیمت سراهای دانشجویی غیردولتی بر اساس افزایش نرخ تورم و همچنین براساس هزینه های جاری آن خوابگاه (اجاره ساختمان، هزینه های مدیریت سرپرستی، سرایداری، تعمیرات و نگهداری ساختمان، هزینه موتورخانه و وسایل شوینده، هزینه های آب، برق و گاز) محاسبه می گردد.

3- یکی دیگر از عوامل تعیین نرخ سراهای غیردولتی، سطح(درجه) آنها می باشد که براساس درجه بندی همه خوابگاههای غیردولتی سطح استان و ارومیه، سطح2 می باشند.

4- در برخی از سال های گذشته این کمیته علیرغم تورم هیچگونه افزایش قیمت اجاره بها نداشته است.

5- سراهای دانشجویی تحت نظارت دانشگاه ارومیه که از این دانشگاه و سایر دستگاه های مرتبط، مجوز(پروانه) فعالیت دارند، موظف به رعایت نرخ قیمت گذاری می باشند.

6- بدیهی است که بررسی قیمت های این خوابگاه ها با قیمت خوابگاههای دولتی (ملکی) که با سرپرست دولتی اداره می شوند قابل مقایسه نخواهد بود.

7- علاوه بر موارد فوق در صورت بررسی قیمت سراهای غیردولتی این استان و این دانشگاه با دانشگاه ها و استان های هم سطح، قیمت ها یا برابر و یا کمتر از آنها می باشد.

 

امور خوابگاه های دانشجویی دانشگاه ارومیه 

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1084  این هفته:35137  این ماه:128317  امسال:1441572