آخرین اخبار

 نشست مرکز مطالعات ادیان و اقوام دانشگاه ارومیه با عنوان «وحدت به مثابه امری اجتماعی» 

 

پنجشنبه مورخ ۹۸/۶/۲۸ 

 

سخنران دکتر مهراب صادق نیا از قم عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

 

دارای امتیاز فرهنگی

 

شماره تماس جهت ثبت نام 04433447011