آخرین اخبار

مستند اجتماعی «ریحانه» فعالیت های اجتماعی اعضای هیئت علمی بانوان دانشگاه ارومیه را به تصویر می کشد . 

این مستند روایتی از فعالیت های اجتماعی و علمی اعضای هیئت علمی بانوان دانشگاه ارومیه بوده و بیان گر این است که این اساتید علاوه بر فعالیت های خارج از خانه خود  از وظیفه مادرانه و هسرانه خود نه کاسته و نقش پر رنگی در خانواده خود دارند. 

رامین اصغری تهیه کنند و کارگردان این مستند است که عصر های چهارشنبه از سیمای مرکز آذربایجان غربی پخش می شود. 

این مستند تاکنون زندگی و فعالیت های دکتر فرخی ، دکتر اوروجی و دکتر شجاع از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه را به تصویر کشیده است .