آخرین اخبار

اطلاعیه مزایده بوفه دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه ارومیه در نظر دارد بوفه دانشکده فنی و مهندسی خود واقع در پردیس نازلو را به افراد واجد شرایط در سال تحصیلی 98/99 به اجاره واگذار نمایند.