آخرین اخبار

هفتمین نشست منطقه ای  مدیران هسته های گزینش دانشگاه های منطقه 3 کشور با حضور دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه روز شنبه 23 شهریور که به میزبانی این دانشگاه برگزار شد، گفت: در گزینش نیروی های انسانی بیشتر از ظواهر نفرات که آن هم بسیار مهم است ، به وجدان کاری و تخصص آنها توجه شود.

رئیس دانشگاه ارومیه با تاکید بر اولویت گزینش نفرات بر حسب وجدان کاری و حفظ بیت المال گفت: نیروی ها دانشگاه مستقیما با ارباب رجوع، بالاخص قشر جوان روبروِ هستند به همین جهت برای کسب رضایت این قشر باید دقت بیشتری صورت گیرد.

اباصلت حاجی زاده، دبیر منطقه ۳ گزینش آموزش عالی کشور و مدیر هسته گزینش دانشگاه تبریز نیز در این جلسه گفت: در سالهای اخیر تعامل هسته های گزینش با دانشگاه ها بهتر شده  و جایگاه این هسته در دانشگاه ها کاملا مشخص شده است .

وی افزود: وجود نیروی های علاقه مند و متخصص در دانشگاه ها زمینه پیشرفت است و یکی از وظایف اصلی هسته های گزینش انتخاب همین نیروی ها انسانی مناسب و متخصص برای دانشگاه ها است که نتیجه عملکرد خوب هسته های گزینش نهایتا منجر به پیشرفت دانشگاه می شود .

حاجی زاده ادامه داد: مقرر شده است که یک کالبد شکافی جدیدی در آیین نامه و قوانین گزینش توسط خود مسئولین هسته های گزینش که دارای تجربه هستند، صورت گیرد.