آخرین اخبار

جلسه دفاعیه مدرک مضاعف (Double degree)  با دانشگاه پاویا ایتالیا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد .

این جلسه به جهت دفاع خانم مینا سودی دانشجوی سازه های آبی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه از پایان نامه دکترای خود با عنوان« بررسی اثر آبگیری از سدها بر هیدرودینامیک و پراکنش شوری دریاچه ارومیه با استفاده از مدل  Mike 3 Flow Model FM » برگزار شد.

در این جلسه دفاعیه  ارتباط با دکتر پائولو اسپا از دانشگاه  پاویا کشور ایتالیا به عنوان داور خارجی، دکتر سجاد احمد حمیدی مشاور اول از دانشگاه ایندیانا آمریکا و دکتر استفانو سیبیلا از دانشگاه  پاویا ایتالیا راهنما سوم به صورت ویدیو کنفرانس برای اولین بار صورت گرفت.

استاد راهنمای اول این پایان نامه دکتر حجت احمدی دانشیار دانشگاه ارومیه و دکتر مهدی یاسی دانشیار دانشگاه تهران به عنوان استاد راهنمای  دوم پایان نامه بودند .

همچنین دکتر جواد فرهودی ریاست اسبق دانشگاه ارومیه و استاد دانشگاه تهران، دکتر مجید منتصری استاد گروه مهندسی آب ، دکتر کامران زینال زاده دانشیار گروه مهندسی آب   و دکتر میرعلی محمدی دانشیار  گروه عمران دانشگاه  ارومیه به عنوان داوران این پایان نامه در جلسه حضور داشتند.

این ویدیو کنفرانس به مدت 150 دقیقه در محل سالن شورا ساختمان مرکزی دانشگاه ارومیه روز چهارشنبه 20 شهریور برقرار شد.

در زیر گزارش تصویری این جلسه را مشاهده نمایید