آخرین اخبار

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه قصد دارد سالن ورزشی فــجر پردیس نازلو و سالن بدنسازی آزادگان پردیس نازلو   را از طریق مزایده به افراد واجد شرایط در سال تحصیلی 98-99 به اجاره واگذار نماید.

متن کامل اطلاعیه ها را در زیر مشاهده نمایید .