آخرین اخبار

همزمان با پنچمین روز هفته دفاع مقدس روز پنج شنبه 4 مهرماه هیئتی به نمایندگی از رئیس دانشگاه ارومیه و به سرپرستی دکتر گلزان و با همراهی دکتر نوری نیا، دکتر هادیان و آقای سید هادی صالحی به منظور تکریم و گرامیداشت هفته دفاع مقدس با خانواده دو شهید بزرگوار و یک جانباز سرافراز اسلام دیدار کردند. 

این گروه ابتدا با پدر و مادر شهید یعقوب نظری که در سن 16 سالگی و در جبهه جنوب در سال 61 شهید شده بود دیدار داشته و سپس به دیدار مادر شهید محمد حسین دهاتی که در سن 15 سالگی و در سال 65 در جبهه های غرب شهید شده بود ، رفتند. 

این هیئت همچنین در منزل  دکتر اسماعیل آین از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه که به مقام جانبازی سرافراز شده است، حضور یافته و سالها صبر و استقامت این جانباز سرافراز اسلام را ارج نهادند . 

اهدای لوح سپاس و هدیه ای از طرف دانشگاه به این خانواده ها از جمله برنامه های این دیدار ها بود.