آخرین اخبار

دکتر علی شالیزار جلالی عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه برای سومین سال پیاپی در بین یک درصد داوران برجسته بین ­المللی قرار گرفت.

دکتر شالیزار در سال های 2017 و 2018 و 2019 در زمینه های تخصصی مرتبط به عنوان داور برجسته بین المللی موفق به اخذ این رتبه ازweb of science     گردیده است. 

دکتر علی شالیزار جلالی عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه