آخرین اخبار

سومین  جلسه شورای دانشگاه ارومیه در سال 1398  با حضور رئیس دانشگاه و اعضای این شورا در محل سالن شوراهای پژوهشکده آرتمیا برگزار شد .

در ابتدای جلسه دکتر حب نقی ضمن تشریح وضعیت فعلی دانشگاه در سال تحصیلی جدید، دکتر غلامی رئیس جدید دفتر ارتباط بین الملل و دکتر عباس پور مدیر جدید پژوهشکده دریاچه ارومیه را به عنوان اعضای جدید شورای دانشگاه معرفی کرد.

در ادامه جلسه در مورد اضافه نمودن رشته های جدید به دانشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نهایتا با اضافه شدن رشته مهندسی انرژی در مقطع کارشناسی ، رشته مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن در مقطع کارشناسی ارشد، رشته آمار در مقطع کارشناسی و رشته مهندسی شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس در مقطع کارشناسی ارشد در مرکز میاندواب مورد موافقت به عمل آمد.