آخرین اخبار

جایگاه مجله گروه زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه IJLTR در اسکوپوس، سایماگو و آی اس سی ارتقا یافت.

دکتر کریم صادقی سردبیر مجله  IJLTR در خصوص ارتقا این مجله مواردی را به شرح  زیر اعلام نمود: بر اساس اعلام آخرین رتیه بندی مجلات در پایگاههای علمی و استنادی بین المللی اسکوپوس و سایما گو در ژوئن 2019 و آی اس سی در اردیبهشت 98، مجله IJLTR موفقیتهایی زیر را کسب نمود.

  در پایگاه سایماگو، مجله IJLTR  در سال 2017 با SJR=0.222  از حدود 750 مجله لیست شده در گروه زبان و زبانشناسی رتبه 229 را داشت که این رتبه در سال 2018،  با وجود افزایش تعداد مجلات لیست شده، با ارتقای 30 پله ای و دریافت SJR=0.277 رتبه 200 را کسب نمود.  

  همچنین در پایگاه اسکوپوس،  مجله IJLTR در سال 2017 با Cite Score=0.59 از حدود620 مجله لیست شده در گروه زبان و زبانشناسی، رتبه 173 را داشت که این رتبه در سال 2018، با وجود نمایه شدن 75 مجله جدید و با افزایش0.35 واحدی  ضریب   تاثیرش به Cite Score=0.94 موفق به دریافت رتبه 144 گردید و در چارک اول  قرار گرفت.

  درخصوص پایگاه آی اس سی، مجله IJLTR جهش چشمگیری را شاهد بوده بطوریکه با کسب IF=0.657 در سال 2016 ، علاوه بر اینکه در چارک اول قرار گرفته، رتبه نخست را در میان حدود 320 مجله مربوط به حوزه علوم انسانی را که به غیر زبان فارسی (انگلیسی ، عربی، روسی ) منتشر میشوند را نیز از آن خود کرد.

  این موفیقتهای قابل تحسین را خدمت جامعه دانشگاهی و دست اندرکاران مجله تبریک عرض نموده و اضافه می نمایم که مجله IJLTR  با به نمایه گذاشتن حدود 140 مقاله یا نقد کتاب در پایگاWeb of Science  از سال 2015 تابحال، و حدود 180 آیتم در پایگاه اسکوپوس از سال 2013  تاکنون، نقش بسزایی را در شناساندن دانشگاه ارومیه به جامعه علمی دنیا و بین المللی کردن دانشگاه ارومیه ایفا نموده است.

مجله IJLTR دارای  درجه علمی پژوهشی است  که از سال 2013 فعالیت خویش را شروع نموده و هر سال دو شماره معمولی و یک شماره ویژه در اول ژانویه، اول جولای و اول اکتبر هر سال میلادی منتشر مینماید. آخرین شماره مجله IJLTR در اول جولای 2019 منتشر شده و در سایت مجله به آدرس ijltr.urmia.ac.ir در دسترس علاقمندان  قرار دارد.