آخرین اخبار

دکتر سیدعامری رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه در اولین جلسه کمیته عفاف و حجاب این دانشکده که با حضور دکتر مهری محمدی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر علی نسب مشاور فرهنگی و اجتماعی و نیز کارشناس حراست و نماینده ای از تشکلهای اسلامی فعّال در این دانشکده تشکیل شده بود، گفت: این کمیته بر مبنای ابلاغیه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مبنی بر دستور و تاکید رئیس دانشگاه به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشکده علوم ورزشی تشکیل شده است . 

رئیس دانشکده علوم ورزشی ادامه داد: ما باید در مورد مساله عفاف و حجاب تابع قانون بوده و پوششی که در قانون مد نظر قرار گرفته را در دانشکده ترویج دهیم و این کار را با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی با دقت ویژه و خاص به دانشگاه و دانشگاهیان انجام دهیم. 

دکتر عامری با تاکید بر این نکته که مساله عفاف و حجاب فقط ویژه خانم ها نیست و آقایون نیز باید نسبت به رعایت آن اقدام کنند بیان کرد: با توجه به رشته های مختلف موجود در این دانشکده، ما دانشجویان اکتیوتری داریم، به همین دلیل باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشیم کما اینکه تاکنون از دانشکده علوم ورزشی در طول چند سال اخیر مورد خاصی که هنجار شکن باشد دیده نشده است. 

دکتر محمدی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ورزشی نیز در این جلسه بر استفاده از ظرفیت اساتید برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانشجویان تاکید کرد . 

 در ادامه جلسه هر یک از اعضای این کمیته موارد و پیشنهادات خود را بیان کردند.