آخرین اخبار

  بر اساس مصوبه شورای پژوهش دانشگاه نگاشتن پروپوزال و پایان نامه دانشجویان دکتری مستلزم گذراندن کارگاه آموزشی  منابع علمی و اخلاق پژوهش  و اخذ گواهی شرکت در کارگاه است. 

کتابخانه مرکزی دانشگاه نیز به همین منظور کارگاه آموزشی «آشنایی با منابع علمی و اخلاق پژوهش» را ویژه دانشجویان دکتری ورودی سال 96  و  97  و 98 برگزار می کند.

آشنایی با منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه، استراتژی های جستجوی تخصصی اطلاعات، مسائل و مصادیق سرقت علمی، ادبی و اخلاق پژوهشی و نرم افزارهای تخصصی پلاجیاریسم، معرفی پورتال کتابخانه مرکزی و دسترسی به منابع کتابخانه و پایان نامه هاسرفصل های این کارگاه 4 ساعته است.

این کارگاه آموزشی  به شرح ذیل  در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه برگزار می شود. 

ساعت 9 الی 13  سه شنبه 23 مهر 98

ساعت 9 الی 13 چهارشنبه 8 آبان 98

ساعت 14 الی 18 دوشنبه 13 آبان 98

ساعت 9 الی 13  یکشنبه 26 آبان 98

علاقه مندان می توانند  جهت ثبت نام با شماره تلفن داخلی  2471 و یا مستقیم   32779930  سرکار خانم جهتی ( کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه) تماس حاصل نمایند.