آخرین اخبار

 کتابخانه مرکزی در نظر دارد کارگاه آموزشی " نحوه ی داوری مقالات علمی و پژوهشی " توسط جناب آقای پرفسور فرشید صراف زاده روز دوشنبه 29 مهر ماه ساعت 10 الی 12 در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه و شیمی برگزار نماید .

لطفا" جهت ثبت نام و  اطلاع بیشتر با کتابخانه مرکزی به شماره تلفن های 32779930 و تلفن داخلی 2471 سرکار خانم جهتی تماس حاصل فرمائید . 

در ضمن  گواهینامه  شرکت در کارگاه، همزمان با حضور شرکت کنندگان صادر خواهد شد . 

این کارگاه آموزشی مخصوص اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکترای خواهد بود.