آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویی عمران برگزار می کند:

 مراسم معارفه با دانشجویان مهندسی عمران ورودی ۹۸

با حضور اساتید گروه عمران

عمران را بیشتر خواهیم شناخت
آشنایی با چارت بندی دروس
آشنایی با اساتید گروه عمران
و ....

منتظرتان هستیم از ساعت ۱۲/۱۵ روز شنبه ۲۰ مهرماه در محل آمفی تئاتر دانشکده فنی.

لازم به ذکر است حضور تمام دانشجویان ورودی الزامیست.