آخرین اخبار

در اختتامیه اولین دوره جشنواره روابط عمومی های دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 3 کشور با عنوان «هامس» ، روابط عمومی دانشگاه ارومیه به عنوان یکی از روابط عمومی های برتر منطقه  3 از بین 16 مرکز تجلیل و لوح و تندیس این جشنواره  را از سوی اداره کل روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت کرد.  

اختتامیه این جشنواره با حضور دکتر عبدالهی نژاد مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با حضور روابط عمومی های 16 دانشگاه، مراکز پژوهشی و  فناوری  منطقه 3 کشور برگزار شد.