آخرین اخبار

جلسه همفکری و آشنایی با مشکلات و مسائل شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی و بررسی راهکارهای همکاری دانشگاه ارومیه با این شرکت برگزار شد. 

در راستای آشنایی اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق قدرت با مسایل مبتلا به شرکت توزیع نیروی برق استان و تعریف پروژه­های تحقیقاتی ارتباط با صنعت و سوق دادن پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و نیز تحقق رسالت دانشگاه مبنی بر حضور در جامعه و صنعت و رفع نیازها و مشکلات توسط دانشگاه، مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه با همت و تلاش گروه برق قدرت دانشگاه، جلسه‌ای مشترک کارشناسان و مدیران آن شرکت و اعضای هیئت علمی آن گروه را در 15 مهرماه  برگزار کرد.

در این جلسه مسائل و مشکلات شبکه توزیع برق توسط کارشناسان شرکت برق  مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

هدفمندی و تقاضا محور نمودن پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در قالب عناوین پیشنهادی از سمت شرکت توزیع، توسعه نتایج به دست آمده در قالب پروژه‌های تحقیقاتی و پیاده‌سازی واقعی آن‌ها در سیستم، برقراری ارتباط موثر صنعت با دانشگاه در راستای تدوین نیازمندی‌های نرم‌افزاری و پروتکل‌های صنعتی و موضوع فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت نیز از جمله موارید بود که در این جلسه بررسی شد.

در انتهای جلسه مقرر گردید در راستای اجرایی نمودن موارد مورد بحث، پیشنهاد گردید موارد یاد شده در قالب RFP از سوی شرکت به مدیریت ارتباط با صنعت ارائه شده و مقرر شد پیش نویس پیشنهادی تفاهم‌نامه اجرایی با تعیین تعهدات طرفین و برنامه زمانبندی دقیق تنظیم و به امضار مدیران ارشد طرفین برسد.