آخرین اخبار

کارگاه آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با خدمات اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

ویژه دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی

زمان: دوشنبه 29 مهر ماه 1398 - ساعت 16 الی 19

مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه و شیمی دانشگاه ارومیه

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت آشنایی با خدمات اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها در این کارگاه آموزشی شرکت کنند.