آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران مراسم معارفه این انجمن را برای آشنایی  دانشجویان نو ورود ۹۸ این رشته در دانشکده فنی و مهندسی ۲۰ام مهرماه برگزار نمود.

در زیر گزارش تصویری این مراسم را ملاحظه فرمایید: