آخرین اخبار

آئین معارفه انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع ویژه دانشجویان نو ورود ۹۸ این رشته  از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه و با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع ۲۲ام مهرماه در آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی برگزار شد.

این مراسم با حضور و سخنرانی اساتید گروه آموزشی مهندسی صنایع، دکتر دنیوی، دکتر کاتبی، دکتر بابازاده و پروفسور سلیمانپور همچنین تقدیر از دانشجویان برتر ورودی های سال های گذشته،  تقدیر از اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و پخش کلیپ معرفی انجمن علمی مهندسی صنایع و دانشکده فنی مهندسی نیز  همراه بود.

در این مراسم از نفرات اول تا سوم ورودیهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ گروه آموزشی مهندسی صنایع، اساتید گروه و نیز اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع تقدیر شد.