آخرین اخبار

همـایش بزرگ پیاده روی دانشـگاه ارومیـه

گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش

« با جوایز ورزشی »

شرکت برای عمـوم دانشــگاهیـان آزاد است

زمان: سه شنبه 30 مهر 98 ساعت 8:30

مکان: از مقابل سالن ورزشی آزادگان تا ساختمان مرکزی دانشگاه

«مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ارومیه»