آخرین اخبار

 امین خلیلی دانشجوی دوره دکترای مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی که با دستگاه میز زلزله دانشگاه ارومیه رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با خرده لاستیک را مورد بررسی قرار داد با ارائه ۳ مقاله از رساله خود با درجه "عالی" دفاع کرد.

 عنوان این پایان نامه «بررسی تأثیر شکل موج و فرکانس بارگذاری بر روی پارامترهای دینامیکی خاک‌های ماسه خشک غیرمسلح و مسلح به پودرلاستیک با استفاده از آزمایش‌های میزلرزه» بوده است.

 استاد راهنمای این رساله دکتر سیدهادی بهادری دانشیار گروه عمران دانشگاه ارومیه بود.

 دکتر حسین سلطانی جیقه دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر عباس اسلامی حقیقت استادیار دانشگاه ارومیه و دکتر نادر صولتی‌فر استادیار دانشگاه ارومیه اساتید داور این رساله دکترا بودند.

 یکی از مهم‌ترین پارامترهای موثر بر رفتار دینامیکی خاک‌ها (مسلح و غیر مسلح)، مشخصات مربوط به نوع بار دینامیکی وارد بر آنها می‌باشد که در این میان فرکانس بارگذاری و شکل موج بارگذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند.

 شایان ذکر است ۱۹ مقاله ISI و ISC و نیز دو جلد کتاب تخصصی در دو سال اخیر توسط دکتر سیدهادی بهادری عضو هیئت علمی گروه عمران به چاپ رسیده است.