آخرین اخبار

کارگاه آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با خدمات اداره امور آزمایشگاه و کارگاه ها ویژه دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی با سخنرانی دکتر فرهنگ پژوه مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه و شیمی برگزار شد. 

آشنایی با شبکه آزمایشگاه های دانشگاه ارومیه(شادا) ، آشنایی با شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا)، آشنایی با شبکه آزمایشگاه های فناوری های پیشرفته و آشنایی با خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه از جمله محور های مورد بحث در این کارگاه آموزشی بود. 

در پایان این کارگاه به سوالات دانشجویان نیز پاسخ داده شد.