آخرین اخبار

دانشگاهیان دانشگاه ارومیه روز سه شنبه 30 مهر ماه همزمان با هفته تربیت بدنی در همایش پیاده روی دانشگاه ارومیه شرکت کردند. 

مسیر این پیاده روی از مقابل سالن ورزشی آزادگان آغاز و بعد از طی محوطه پردیس نازلوی دانشگاه بعد از رسیدن به ساختمان مرکزی دانشگاه به پایان رسید . 

دکتر نظریانی معاون دانشجویی دانشگاه ارومیه ضمن تشکر از استقبال دانشگاهیان از این حرکت ورزشی گفت: فعالیت های بدنی و ورزشی در طول روز باعث افزایش انرژی و انگیزه افراد شده و محوطه دانشگاه ارومیه نیز محیط مناسبی برای ورزش و پیاده روی هست که دانشگاهیان می توانند از این محیط بهره کافی به جهت انجام فعالیت های ورزشی ببرند. 

در پایان این همایش به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی از سوی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اهدا شد.